Hydinový karbonátok ( II.stupeň ZŠ ) 105 gramov

Priemerné sacharidy v g: 26,6
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,7
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,25
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 39,47