Hydinové guľky v rajčiakovej omáčke( II.stupeň ZŠ ) 270 gramov

Priemerné sacharidy v g: 39
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 3,9
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,14
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 69,23