Živánska pečienka na pekáči( II.stupeň ZŠ ) 98 gramov

Priemerné sacharidy v g: 87,9
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 8,8
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,9
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 11,15