Zeler - vňať 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 10,3
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,03
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,1
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 97,09