Ríbezle čierne 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 16,4
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,64
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,16
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 60,98