Horehronský rezeň (v zemiakovom cestíčku)( II.stupeň ZŠ ) 120 gramov

Priemerné sacharidy v g: 23,6
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,4
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,2
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 50,85