Zeler 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 9,9
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,99
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,1
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 101,01