Bravčová roláda na pražský spôsob( II.stupeň ZŠ ) 120 gramov

Priemerné sacharidy v g: 5
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,5
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,04
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 240