Bratislavské rizoto( II.stupeň ZŠ ) 250 gramov

Priemerné sacharidy v g: 56,2
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 5,6
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,22
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 44,48