Kaleráb 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 5,8
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,58
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,06
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 172,41