Roštenka bratislavská( II.stupeň ZŠ ) 166 gramov

Priemerné sacharidy v g: 9,2
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,9
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,06
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 180,43