Klopsy na turecký spôsob( II.stupeň ZŠ ) 140 gramov

Priemerné sacharidy v g: 41,6
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 4,2
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,3
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 33,65