Hovädzí plátok s rajčiakovým pretlakom( II.stupeň ZŠ ) 136 gramov

Priemerné sacharidy v g: 8,9
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,9
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,07
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 152,81