Polievka zemiaková so zeleninou( II.stupeň ZŠ ) 220 gramov

Priemerné sacharidy v g: 10,4
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,05
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 211,54