Polievka zemiaková( II.stupeň ZŠ ) 220 gramov

Priemerné sacharidy v g: 13,6
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,4
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,06
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 161,76