Polievka zeleninová s pečeňovými haluškami( II.stupeň ZŠ ) 220 gramov

Priemerné sacharidy v g: 6,4
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,6
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,03
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 343,75