Polievka zeleninová s drožďovými haluškami( II.stupeň ZŠ ) 220 gramov

Priemerné sacharidy v g: 8,2
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,8
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,04
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 268,29