Artičoky 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 26
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,6
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,26
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 38,46