Polievka z miešaných strukovín mliečna( II.stupeň ZŠ ) 220 gramov

Priemerné sacharidy v g: 31,2
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 3,1
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,14
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 70,51