Žitné vločky 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 75,2
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 7,52
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,75
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 13,3