Solamyl 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 80
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 8
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,8
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 12,5