Polievka krupicová s vajcom( II.stupeň ZŠ ) 220 gramov

Priemerné sacharidy v g: 6,8
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,7
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,03
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 323,53