Polievka karfiolová so syrovou lievankou( II.stupeň ZŠ ) 220 gramov

Priemerné sacharidy v g: 9
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,9
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,04
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 244,44