Polievka kapustová s rajčiakovým pretlakom( II.stupeň ZŠ ) 220 gramov

Priemerné sacharidy v g: 9,6
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,04
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 229,17