Polievka bryndzová( II.stupeň ZŠ ) 220 gramov

Priemerné sacharidy v g: 19,7
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,09
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 111,68