Polievka brokolicová krémová( II.stupeň ZŠ ) 220 gramov

Priemerné sacharidy v g: 16
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,6
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,07
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 137,5