Mäsové guľky( II.stupeň ZŠ ) 30 gramov

Priemerné sacharidy v g: 7,7
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,8
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,26
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 38,96