Lievanka( II.stupeň ZŠ ) 25 gramov

Priemerné sacharidy v g: 5,9
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,6
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,24
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 42,37