Pečeňové halušky (do polievky)( II.stupeň ZŠ ) 25 gramov

Priemerné sacharidy v g: 7,8
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,8
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,31
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 32,05