Drožďové halušky (do polievky)( II.stupeň ZŠ ) 25 gramov

Priemerné sacharidy v g: 9,6
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,38
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 26,04