Chlieb k prívarku celozrnný( II.stupeň ZŠ ) 80 gramov

Priemerné sacharidy v g: 37,5
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 3,8
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,47
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 21,33