Bageta so syrom a zeleninou( II.stupeň ZŠ ) 210 gramov

Priemerné sacharidy v g: 63,2
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 6,3
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,3
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 33,23