Bageta s údeným vareným mäsom, syrom a zeleninou( II.stupeň ZŠ ) 210 gramov

Priemerné sacharidy v g: 55,9
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 5,6
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,27
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 37,57