Bageta s tuniakom( II.stupeň ZŠ ) 240 gramov

Priemerné sacharidy v g: 56,98
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 5,7
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,24
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 42,12