Proso 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 68,8
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 6,88
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,69
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 14,53