Omáčka zo sušených húb( I.stupeň ZŠ ) 145 gramov

Priemerné sacharidy v g: 6,5
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,7
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,04
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 223,08