Zelenina miešaná na anglický spôsob( I.stupeň ZŠ ) 140 gramov

Priemerné sacharidy v g: 9,8
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,07
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 142,86