Tatárska omáčka z jogurtu( I.stupeň ZŠ ) 55 gramov

Priemerné sacharidy v g: 5,5
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,6
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,1
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 100