Omáčka syrová( I.stupeň ZŠ ) 75 gramov

Priemerné sacharidy v g: 4,3
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,4
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,06
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 174,42