Omáčka kôprová( I.stupeň ZŠ ) 120 gramov

Priemerné sacharidy v g: 12,8
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,3
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,11
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 93,75