Omáčka rajčiaková( I.stupeň ZŠ ) 120 gramov

Priemerné sacharidy v g: 17,6
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,8
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,15
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 68,18