Omáčka chrenová( I.stupeň ZŠ ) 130 gramov

Priemerné sacharidy v g: 17,1
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,7
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,13
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 76,02