Hrášok dusený s mrkvou( I.stupeň ZŠ ) 80 gramov

Priemerné sacharidy v g: 8,2
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,8
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,1
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 97,56