Hrachová kaša( I.stupeň ZŠ ) 180 gramov

Priemerné sacharidy v g: 42
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 4,2
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,23
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 42,86