Fazuľa s rajčiakovým pretlakom( I.stupeň ZŠ ) 180 gramov

Priemerné sacharidy v g: 36,5
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 3,7
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,2
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 49,32