Zemiaky na kyslo( I.stupeň ZŠ ) 220 gramov

Priemerné sacharidy v g: 44,2
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 4,4
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,2
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 49,77