Prívarok špenátový( I.stupeň ZŠ ) 140 gramov

Priemerné sacharidy v g: 10,5
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,1
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,08
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 133,33