Prívarok šošovicový( I.stupeň ZŠ ) 200 gramov

Priemerné sacharidy v g: 31,5
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 3,2
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,16
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 63,49