Prívarok fazuľový( I.stupeň ZŠ ) 180 gramov

Priemerné sacharidy v g: 32,7
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 3,3
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,18
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 55,05