Prívarok fazuľkový so zemiakmi( I.stupeň ZŠ ) 170 gramov

Priemerné sacharidy v g: 21,2
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,1
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,12
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 80,19